Ελίνα Τριγώνη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

Πτυχίο «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Μεταπτυχιακό στην «Ειδική Αγωγή» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Δίπλωμα «Lower - First Certificate in English (FCE)» της Αγγλικής γλώσσας.

 

Δίπλωμα «Zertifikat» της Γερμανικής γλώσσας.

 

Legetøj og BørnetøjTurtle