Ιωάννα Ψαρουδάκη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πτυχίο «Φιλολογίας» του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μεταπτυχιακό στην «Ειδική Αγωγή» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πιστοποιημένη γνώση γραφής Braille.

Δίπλωμα «Lower - First Certificate in English (FCE)» της Αγγλικής γλώσσας.

Δίπλωμα «Zertifikat» της Γερμανικής γλώσσας.

Legetøj og BørnetøjTurtle