Ματίνα Στεφανάκη

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

 

Πτυχίο «Μαθηματικών» του Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στη «Διδακτική των Μαθηματικών» από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Εκπαίδευση στα προγράμματα «Teacch-Pecs-MaKaTon» για την επικοινωνία και την εκπαίδευση παιδιών με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Επάρκεια στο ειδικό πρόγραμμα χορήγησης, βαθμολόγησης και ερμηνείας των εξεταστικών αποτελεσμάτων ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης και στο ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης.

 

Εξουσιοδοτημένη συνεργάτης του Α’ Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας.

 

Δίπλωμα «Lower - First Certificate in English (FCE)» της Αγγλικής γλώσσας.

 

Δίπλωμα «Delf» της Γαλλικής γλώσσας.

 

Legetøj og BørnetøjTurtle