ΚΕΝΤΡΑ

10 λόγοι για να επιλέξετε τα κέντρα ΜΑΘΑΙΝΩ

 

1. Παιδοκεντρική φιλοσοφία: Ενσωματώνουμε στην καθημερινότητα του παιδιού τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του.

2. Εξατομικευμένο πρόγραμμα: Διαμορφώνουμε τη διδασκαλία μας με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες του κάθε παιδιού και εφήβου.

3. Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Προσαρμόζουμε το εκπαιδευτικό υλικό μας στις ειδικές και γενικές ανάγκες των μαθητών μας.

4. Εξειδικευμένο προσωπικό: Εξελισσόμαστε ως εκπαιδευτικοί συμμετέχοντας σε βιωματικά σεμινάρια.

5. Αποτελεσματικότητα: Τροποποιούμε τα προγράμματα ώστε να είναι αποδοτικότερα για τα παιδιά.

6. Ενσυναίσθηση: Θέτουμε στόχους σύμφωνα με τις δυνατότητες των παιδιών, με σκοπό την τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους.

7. Διεπιστημονικότητα: Συνεργαζόμαστε με επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά πεδία για την μέγιστη επίδοση του κάθε παιδιού και εφήβου.

8. Ολιγομελή τμήματα: Αναλαμβάνουμε ως εκπαιδευτικοί μικρές ομάδες των 4-5 παιδιών.

9. Συνέπεια και υπευθυνότητα: Ενημερώνουμε τους γονείς σχετικά με την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

10. Συγχρωτισμός: Επικοινωνούμε με επαγγελματίες ψυχικής και σωματικής υγείας.